• Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Liên minh kinh tế Á - Âu năm 2017

  Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Liên minh kinh tế Á - Âu năm 2017

  (29/03/2018)
  Theo số liệu thống kê của Liên minh kinh tế Á – Âu (LMKT Á – Âu), kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt – LMKT Á – Âu trong năm 2017 đạt 5,92 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2016. Tuy chiếm chưa đến 0,93 % tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của LMKT Á – Âu, nhưng Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có kim ngạch thương mại lớn nhất với LMKT Á – Âu và là đối tác thương mại đứng thứ 5 của LMKT Á – Âu trong số các nước thuộc khối APEC (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản). Cụ thể như sau:
 • Kim ngạch xuất khẩu chè từ năm 2016 đến tháng 3/2017

  (26/05/2017)
  Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
 • Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm hóa chất từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2017

  (24/05/2017)
  Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm hóa chất của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
 • Kim ngạch xuất khẩu cao su từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2017

  (19/05/2017)
  Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 và đến tháng 3 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
 • Kim ngạch xuất khẩu cà phê từ năm 2016 đến tháng 3/2017

  (17/05/2017)
  Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 và đến tháng 3 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.