• Xuất khẩu Việt nam sang Thụy Sỹ tăng 165.7% trong tháng 6

    Xuất khẩu Việt nam sang Thụy Sỹ tăng 165.7% trong tháng 6

    (26/07/2019)
    Tổng kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm 2019 giữa Việt Nam và Thụy Sỹ đạt 1.405.818.405Francs (CHF) Thụy Sỹ. Tăng cả về xuất khẩu và nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước. (Theo số liệu chính thức của Hải quan Thụy Sỹ tháng 7/2019).