• Số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Na Uy 12T/2016

  (24/02/2017)
  Số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Na Uy 12T/2016, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển tổng hợp.
 • Số liệu kim ngạch thương mại Việt Nam - Thụy Điển

  (24/02/2017)
  Số liệu kim ngạch thương mại Việt Nam - Thụy Điển giai đoạn 2015-2016, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển tổng hợp.
 • Thống kê tình hình ngoại thương chung của Thụy Điển năm 2014

  (09/02/2015)
  Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 3% trong khi nhập khẩu hàng hóa tăng 6% so với năm 2013. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2014 đạt 1.126,9 tỷ SEK, và nhập khẩu đặt mức 1.105,8 tỷ SEK, dẫn đến giá trị xuất siêu năm 2014 là 21,1 tỷ SEK. Năm 2013 giá trị xuất siêu là 51,8 tỷ SEK.
 • Báo cáo tình hình và số liệu thống kê xuất nhập khẩu của thị trường Thụy Điển 9 tháng đầu năm 2013

  (13/12/2013)
  Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Thụy Điển trong 9 tháng đầu năm 2013 cả xuất khẩu và nhập khẩu của nước này giảm dưới 5% so với cùng kỳ nếu tính theo giá cố định và trên 8% nếu tính theo giá hiện hành. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 124 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 117 tỷ USD, thương mại thặng dư 7 tỷ USD, thấp hơn mức thặng dư 8 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
 • Kim ngạch XNK 3 tháng đầu năm 2013 với Thụy Điển

  (18/06/2013)
  Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Thuỵ Điển, xuất khẩu trong tháng 3/2013 của Việt Nam sang Thuỵ Điển là 43,4 triệu USD, giảm 31% so với tháng trước, nhưng tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu trong tháng 1 và 2/2013 đạt kỷ lục kim ngạch xuất khẩu  cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2013 đạt 67,3 triệu USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước, và 63,2 triệu USD trong tháng 2/2013, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước, và gấp 3 lần kim ngạch xuất khẩu bình quân tháng trong những năm 2010, 2009. Lũy kế xuất khẩu quý 1/2013 của Việt Nam vào Thụy Điển đạt 174,0 triệu USD, tăng 11% so với quý trước và tăng 50% so với cùng kỳ năm 2012.