• Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 4 tháng đầu năm 2020

  (23/05/2020)
  Trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 7,62 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2019. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm hạt tiêu, bánh kẹo, gạo, hàng dệt may, hàng thủy sản, rau quả…
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal quý 1 năm 2020

  (19/04/2020)
  Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal chỉ đạt 6,1 triệu USD, giảm 2,3% so vời cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm hạt tiêu, gạo, hàng dệt may, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc, hàng rau quả, thủy sản …
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal 2 tháng đầu năm 2020

  (25/03/2020)
  Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal đạt 3,55 triệu USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal tháng 1/2020

  (04/03/2020)
  Trong tháng 1/2020, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal chỉ đạt 1,2 triệu USD, giảm 44,9%. Nguyên nhân chủ yếu do tác động của dịch Covid19.
 • Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal năm 2019

  (05/02/2020)
  Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 52,56 triệu USD, tăng tới 103,3% so với năm 2018. Các mặt hàng xuất khẩu chính là gạo (tăng tới 920,5%), hạt tiêu, bánh kẹo, hàng dệt may, rau quả, thủy sản, phương tiện vận tải, phụ tùng…