• Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal năm 2019

  (05/02/2020)
  Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 52,56 triệu USD, tăng tới 103,3% so với năm 2018. Các mặt hàng xuất khẩu chính là gạo (tăng tới 920,5%), hạt tiêu, bánh kẹo, hàng dệt may, rau quả, thủy sản, phương tiện vận tải, phụ tùng…
 • Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal 11 tháng 2019

  (15/12/2019)
  Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal trong 11 tháng 2019 đạt 41,42 triệu USD, tăng 86,5%. Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh gồm gạo, hạt tiêu, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc…
 • Tình hình xuất khẩu sang Senegal 10 tháng đầu năm 2019

  (26/11/2019)
  Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal trong 10 tháng đầu năm đạt 38,8 triệu USD, tăng đến 115,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu mặt hàng gạo đạt 20,35 triệu USD tăng đến 4325,3%.
 • Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 9 tháng đầu năm

  (21/10/2019)
  Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal đạt 33,7 triệu USD, tăng 135,2% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm gạo, hạt tiêu, bánh kẹo, hàng dệt may …
 • Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 8 tháng đầu 2019

  (19/09/2019)
  Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 8 tháng đầu năm 2019 để các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm tham khảo.