• Kim ngạch xuất nhập khẩu Rumani đang tăng trưởng

    Kim ngạch xuất nhập khẩu Rumani đang tăng trưởng

    (12/08/2009)
    6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,56 tỷ Euro và nhập khẩu đạt 17,9 tỷ Euro. So với cùng kỳ năm 2008, xuất khẩu giảm 20,3% và nhập khẩu giảm 36,6%. Nhập siêu cả sáu tháng đầu năm 2009 là 4,34 tỷ Euro, còn 6 tháng đầu năm 2008 là 11,2 tỷ Euro.