• Xuất nhập khẩu Việt Nam – Ca-ta 6 tháng đầu năm 2013

  (27/08/2013)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ca-ta 6 tháng đầu năm 2013 đạt 75,8 triệu USD giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ca-ta đạt 6,9 triệu USD (tăng 19,1 %) và kim ngạch nhập khẩu đạt 68,9 triệu USD (giảm 3,3%). Ước tính kim ngạch hai chiều giữa hai nước đạt khoảng 100 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2013.
 • Kim ngạch hai chiều Việt Nam - Qatar quí I-2009

  (06/06/2009)
  Kim ngạch thương mại hai chiều Việt nam- Qatar Quí I-2009 đạt : 34,987 triệu USD , trong đó : ( xem bảng dưới đây )
 • Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam- Qatar 2008

  (23/04/2009)
  Tổng Kim ngạch XNK Việt Nam - Qatar năm 2008 đạt 79,462 triệu USD