• Nhập khẩu chè của Pakistan tháng 3/2018

    (02/05/2018)
    Dưới đây là số liệu nhập khẩu chè của Pakistan trong tháng 3/2018 do Hiệp hội chè Pakistan thống kê
  • Kim ngạch nhập khẩu chè của Pakistan

    (25/06/2010)
    Thương vụ Việt Nam tại Pakistan xin cung cấp tới các bạn đọc và doanh nghiệp thông tin về kim ngạch nhập khẩu chè đen và chè xanh của Pakistan tháng 5 năm 2010 để bạn đọc và doanh nghiệp tham khảo.