• Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 11 tháng năm 2019

  (16/12/2019)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 401,32 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 118,46 triệu USD, tăng 16,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 282,86 triệu USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018.
 • Chi tiết 1095 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy trong năm 2018 và thị phần

  (09/12/2019)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Iceland và Latvia) tổng hợp 1095 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy trong năm 2018, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Na Uy.
 • Chi tiết 460 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy năm 2018 và thị phần

  (09/12/2019)
  Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh với Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Iceland và Latvia) tổng hợp 640 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy trong năm 2018 và tính thị phần hàng Na Uy tại Việt Nam.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 10 tháng năm 2019

  Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 10 tháng năm 2019

  (19/11/2019)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 361,41 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 109,45 triệu USD, tăng 18,4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 251,96 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 9 tháng năm 2019

  Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 9 tháng năm 2019

  (22/10/2019)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 330,35 triệu USD.