• Tình hình trao đổi thương mại Việt Nam – Nigeria năm 2013

  (28/02/2014)
  Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2013, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nigeria đạt 217,8 triệu USD, tăng 5,04% so với năm 2012. Trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nigeria đạt 148 triệu USD, tăng 31,5% so với năm 2012. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nigeria đạt 69,8 triệu USD, giảm 26,4% so với năm 2012.
 • 9 tháng đầu năm 2013: Xuất khẩu của Việt Nam sang Nigeria tăng, nhập khẩu giảm

  (18/11/2013)
  Trong 9 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nigeria đạt 111,4 triệu USD, tăng 15,22% so với cùng kỳ năm 2012, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nigeria đạt 61,1 triệu USD, giảm 33,24%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 172,5 triệu USD, giảm 8,34% so với cùng kỳ năm 2012. Việt Nam xuất siêu 50,3 triệu USD.
 • 6 tháng 2013, Việt Nam xuất siêu sang Nigeria

  (29/08/2013)
  Trong 6 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu của Việt Nam sang Nigeria đạt 70,91 triệu USD, tăng 7,89% so với cùng kỳ năm 2012, nhập khẩu của Việt Nam từ Nigeria đạt 41,29 triệu USD, giảm 23,73%. Trao đổi thương mại song phương đạt 112,2 triệu USD, giảm 6,39% so với cùng kỳ 2012. Việt Nam xuất siêu 29,63 triệu USD.
 • Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nigeria quý 3/2012

  (19/11/2012)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Nigeria quý 3/2012 đạt 68,34 triệu USD tăng 8,66% so với quý 2/2012, trong đó xuất khẩu đạt 30,97 triệu USD, giảm 27,24%, và nhập khẩu đạt 37,37 triệu USD tăng 83,85%. Trong quý 3/2012, Việt Nam đã nhập siêu từ Nigeria 6,4 triệu USD, so với mức xuất siêu 22,2 triệu USD của quý 2/2012.