• Diễn biến xuất nhập khẩu Việt nam- Niu Di-lân 5 tháng đầu năm 2015

  Diễn biến xuất nhập khẩu Việt nam- Niu Di-lân 5 tháng đầu năm 2015

  (01/07/2015)
  Tính đến hết QI/2015, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 273,6 triệu NZ$, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó xuất khẩu của ta đạt 122 triệu NZ$, tăng xấp xỉ 30%, nhập khẩu đạt 151 triệu NZ$, tăng 2% so với cùng kỳ 2014.
 • Tình hình xuất khẩu nông sản sang Niu Di lân đầu năm 2015

  (30/06/2015)
  Theo số liệu thống kê, 4 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sang Niu Di-lân đạt 176 tr NZ$, tăng 28,5%. Tuy nhiên, xét về tỷ trọng chiếm lĩnh thị trường thì không tăng (1,12%).
 • Số liệu thống kê XNK Việt Nam- Niu Di-lân

  (14/04/2015)
  Thương vụ việt Nam tại Niu Di-lân cung cấp số liệu thống kê Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các năm từ 2011 đến 2014 theo thống kê của Viêt Nam và Niu Di-lân và SLTK tập trung cho các mặt hàng nông sản trong file đính kèm.