• Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Úc năm 2016

  (14/02/2017)
  Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Úc năm 2016, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong năm 2016

  (07/02/2017)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt 5,26 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2015, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 2,87 tỷ USD, giảm 1,7%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 2,39 tỷ USD, tăng 18,3%. Việt Nam xuất siêu khoảng 480 triệu USD sang Úc.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 11 tháng năm 2016

  (28/12/2016)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 4,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 2,61 tỷ USD, giảm 3,4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 2,19 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2015.
 • Số liệu XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 10/2016

  (13/12/2016)
  Số liệu XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 10/2016, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 10 tháng 2016

  Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 10 tháng 2016

  (07/12/2016)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 4,33tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 2,34 tỷ USD, giảm 5,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 1,98 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2015.