• Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 11 tháng năm 2016

  (28/12/2016)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 4,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 2,61 tỷ USD, giảm 3,4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 2,19 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2015.
 • Số liệu XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 10/2016

  (13/12/2016)
  Số liệu XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 10/2016, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 10 tháng 2016

  Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 10 tháng 2016

  (07/12/2016)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng năm 2016, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 4,33tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt hơn 2,34 tỷ USD, giảm 5,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 1,98 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2015.
 • Số liệu XNK tháng 9/2016

  (20/11/2016)
  Số liệu XNK tháng 9/2016, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc 8 tháng năm 2016

  Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc 8 tháng năm 2016

  (11/10/2016)
  Thống kê cho thấy trong tháng 8 kim ngạch xuất khẩu của Úc sang Việt Nam đạt 2,507 tỷ đô la Úc tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2015 và kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt 2,975 tỷ đô la Úc giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.