(09/02/2018)

Kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại năm 2016 đến tháng 11/2017

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 11 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp