(28/10/2014)

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc từ năm 2009 đến tháng 9 năm 2014

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản sang thị trường Trung Quốc được tổng hợp từ năm 2009 và tính đên tháng 9 năm 2014 giúp doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
EcomViet