(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Campuchia năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sảnsang thị trường Campuchia được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến 6 tháng đầu năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.