(15/12/2019)

Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal 11 tháng 2019

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal trong 11 tháng 2019 đạt 41,42 triệu USD, tăng 86,5%. Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh gồm gạo, hạt tiêu, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc…

Đơn vị tính : USD

Senegal

41 423 483

86,5

Hàng thủy sản

747 373

-28,5

Hàng rau quả

750 454

-24,6

Hạt tiêu

6 496 636

12,5

Gạo

22 248 953

886,0

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

2 611 390

13,0

Hàng dệt, may

906 202

-77,1

Phương tiện vận tải và phụ tùng

149 157

9,3

Nguồn : Tổng cục Hải quan Việt Nam

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria