(13/04/2018)

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ cao su từ năm 2016 đến tháng 12/2017

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ cao su của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ cao su từ năm 2016 đến tháng 12/2017

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

 

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp
Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp