(13/09/2018)

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sản phẩm mây, tre, cói & thảm năm 2016 đến tháng 6/2018

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sản phẩm mây, tre, cói & thảm của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sản phẩm mây, tre, cói & thảm năm 2016 đến tháng 6/2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp