(09/11/2018)

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gốm sứ từ năm 2016 đến tháng 9/2018

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gốm sứ của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2018 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gốm sứ từ năm 2016 đến tháng 9/2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp