(07/11/2018)

Kim ngạch xuất khẩu phương tiện vận tải phụ tùng năm 2016 đến tháng 9/2018

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu phương tiện vận tải phụ tùng của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2018 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Kim ngạch xuất khẩu phương tiện vận tải phụ tùng năm 2016 đến tháng 9/2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

 
 
Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp