(16/04/2018)

Kim ngạch xuất khẩu phân bón các loại năm 2016 đến tháng 12/2017

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu phân bón các loại của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Kim ngạch xuất khẩu phân bón các loại năm 2016 đến tháng 12/2017

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp