(08/08/2018)

Kim ngạch xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may giày dép từ năm 2016 đến tháng 5 năm 2018

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may giày dép của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 5 năm 2018 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Kim ngạch xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may giày dép từ năm 2016 đến tháng 5 năm 2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tổng hợp