(14/04/2017)

Kim ngạch xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da giày từ năm 2015 đến 2016

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da giày của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2015 đến năm 2016 giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.