(11/01/2018)

Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính và linh kiện từ năm 2016 đến tháng 11 năm 2017

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu máy vi tính và linh kiện của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 và đến tháng 11 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính và linh kiện từ năm 2016 đến tháng 11 năm 2017

(Hình ảnh chỉ  mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp