(15/08/2013)

Kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng sang Hàn Quốc năm 2009 và tính đến tháng 6 năm 2013

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng sang thị trường Hàn Quốc được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đên tháng 6 năm 2013 giúp doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Ecomviet