(19/04/2017)

Kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác từ năm 2015 đến năm 2016

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2015 và đến năm 2016 giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp