(10/07/2018)

Kim ngạch xuất khẩu hóa chất năm 2016 đến tháng 4 năm 2018

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu hóa chất của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 và đến tháng 4 năm 2018 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Kim ngạch xuất khẩu hóa chất năm 2016 đến tháng 4 năm 2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp