(19/06/2017)

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu từ năm 2016 đến tháng 4/2017

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 4 năm 2017 giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp