(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang Pháp năm 2009 và tính đến tháng 8 năm 2011

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu hàng hạt tiêu sang thị trường Pháp được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến tháng 8 năm 2011 giúp doanh nghiệp tham khảo.