(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang Pháp năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng hạt tiêu sang thị trường Pháp được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến 6 tháng đầu năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.