(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang Nga năm 2009 và 10 tháng năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng hạt tiêu sang thị trường Nga được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến 10 tháng năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.