(19/11/2013)

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang Hàn Quốc năm 2009 và tính đến tháng 10 năm 2013

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng hạt tiêu sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2009 và tính đến tháng 10 năm 2013 giúp doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Ecomviet