(08/08/2019)

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu năm 2016 đến tháng 6 năm 2019

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 và đến tháng 6 năm 2019 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu năm 2016 đến tháng 6 năm 2019

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp