(14/05/2018)

Kim ngạch xuất khẩu hạt điều từ năm 2016 đến tháng 3/2018

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2016 đến tháng 4 năm 2018 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
Kim ngạch xuất khẩu hạt điều từ năm 2016 đến tháng 3/2018

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp