(09/05/2012)

Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản sang Malaysia năm 2009 và tính đến tháng 12 năm 2011

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản sang thị trường Malaysia được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến tháng 12 năm 2011 giúp doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Ecomviet