(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản sang Campuchia năm 2009 và tính đến tháng 7 năm 2011

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản sang thị trường Campuchia được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến tháng 7 năm 2011 giúp doanh nghiệp tham khảo.