(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang Trung Quốc năm 2009 và 8 tháng năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt, may sang thị trường Trung Quốc  được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến 8 tháng năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.