(23/10/2014)

Kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại sang Thái Lan từ năm 2009 đến tháng 9 năm 2014

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày dép các loại sang thị trường Thái Lan được tổng hợp từ năm 2009 và tính đên tháng 9 năm 2014 giúp doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

EcomViet