(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu gạo sang Philippines năm 2009 và cả năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gạo sang thị trường Philippines được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và cả năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.