(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu gạo sang Nga năm 2009 và 9 tháng năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gạo sang thị trường Nga được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến 9 tháng năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.