(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu gạo sang Hà Lan năm 2009 và 5 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gạo sang thị trường Hà Lan các tháng trong năm 2009 và 5 tháng đầu năm 2010 được tổng hợp giúp doanh nghiệp tham khảo.