(12/05/2017)

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ năm 2015 đến năm 2016

Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2015 năm 2016 giúp các doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.