(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Campuchia năm 2009 và 11 tháng năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may sang thị trường Campuchia được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến 11 tháng năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.