(05/02/2020)

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal năm 2019

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 52,56 triệu USD, tăng tới 103,3% so với năm 2018. Các mặt hàng xuất khẩu chính là gạo (tăng tới 920,5%), hạt tiêu, bánh kẹo, hàng dệt may, rau quả, thủy sản, phương tiện vận tải, phụ tùng…

Mặt hàng

Kim ngạch (USD)

Tăng/giảm so với 2018

Tổng

52.563.617

103,3

Hàng thủy sản

747.373

-38,7

Hàng rau quả

823.184

-17,3

Hạt tiêu

6.496.636

8,5

Gạo

32.620.273

920,5

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

2.915.624

13,4

Hàng dệt, may

906.202

-81,3

Phương tiện vận tải và phụ tùng

149.157

9,3

 Nguồn : Tổng Cục Hải quan Việt Nam

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria