(11/09/2017)

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 8 tháng đầu năm 2017

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal đã đạt 33,22 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm gạo đạt 24.368 tấn, kim ngạch 7,94 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 6,65 triệu USD, hàng dệt may 1,38 triệu USD…

         Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria