(19/09/2019)

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 8 tháng đầu 2019

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 8 tháng đầu năm 2019 để các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm tham khảo.

Mặt hàng

Kim ngạch (USD)

Tăng/giảm % so với cùng kỳ 2018

Tổng

19 847 333

52,4

Hàng thủy sản

661 803

-11,9

Hàng rau quả

609 580

-20,7

Hạt tiêu

5 143 536

0,1

Gạo

4 216 573

7 303,6

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

1 968 897

18,2

Hàng dệt, may

878 797

502,7

Phương tiện vận tải và phụ tùng

149 157

9,3

 

   

 Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria