(23/05/2020)

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 4 tháng đầu năm 2020

Trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 7,62 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2019. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm hạt tiêu, bánh kẹo, gạo, hàng dệt may, hàng thủy sản, rau quả…

Mặt hàng xuất khẩu

Kim ngạch (USD)

Tăng/giảm (%)

Tổng

7.624.110

-4,3

Hàng thủy sản

256.334

-42,6

Hàng rau quả

244.416

-2,9

Hạt tiêu

2.948.255

-5,8

Gạo

623.472

107,8

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

984.626

-6,2

Hàng dệt, may

450.260

-

Phương tiện vận tải và phụ tùng

32.020

-

Nguồn : Tổng Cục Hải quan Việt Nam

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria