(19/09/2019)

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria 8 tháng đầu 2019

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu kim ngạch xuất khẩu sang Algeria 8 tháng đầu năm 2019 để cơ quan/doanh nghiệp trong nước tham khảo.

Tên mặt hàng

Kim ngạch (USD)

Tổng cộng

123 006 754

Hàng thủy sản

6 389 264

Cà phê

75 421 556

Hạt tiêu

1 078 240

Gạo

2 428 516

Sản phẩm hóa chất

3 755 060

Kim loại thường khác và sản phẩm

11 413 735

Điện thoại các loại và linh kiện

8 282 550

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Hoàng Đức Nhuận 

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria