(30/12/2021)

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria 11 tháng 2021

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2021, do tác động của đại dịch Covid-19 (giá công-ten-nơ tăng 4 lần) và những biện pháp hạn chế nhập khẩu của chính phủ Algeria, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria nói chung chỉ đạt 136,1 triệu USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11/2021 đã tăng 63% so với tháng trước đó. Do vậy, dự báo kim ngạch xuất khẩu trong tháng 12 sẽ duy trì ở mức cao, góp phần đưa giá trị xuất khẩu nói chung có sự tăng trưởng tích cực. Các mặt xuất khẩu chính sang Algeria gồm cà phê đạt đạt 51.083 tấn (-11,6%), kim ngạch 88,9 triệu USD (-0,2%), kim loại thường và sản phẩm 7,1 triệu USD (-37%), hóa chất 5,7 triệu USD (+14%), thủy sản đạt 1,49 triệu USD (-53%), hạt tiêu đạt 293 tấn (-72%), kim ngạch 623.800 USD (-65%), hàng hóa khác 32,3 triệu USD (+16%). Cà phê vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Bắc Phi này, chiếm tới 65% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mặc dù số lượng xuất khẩu giảm song giá trị cà phê sang Algeria đã tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2020.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria