(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu chè sang Trung Quốc năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chèsang thị trường Trung Quốc được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến 6 tháng đầu năm 2010 giúp doanh nghiệp tham khảo.