(01/01/1970)

Kim ngạch xuất khẩu chè sang Đài Loan năm 2009 và tính đến tháng 8 năm 2011

Số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu hàng chè sang thị trường Đài Loan được tổng hợp theo các tháng trong năm 2009 và tính đến tháng 8 năm 2011 giúp doanh nghiệp tham khảo.